Vår historia börjar

Berättelsen börjar i Viborg år 1812 eller däromkring, då området annekterades "Wanhana Suomena" tillbaka till det övriga Finland. I det här fallet var den äldsta av bröderna, Johan Winter. Johan flyttade över tid köpman Kotka. Norwegian inställning där uppe såg, Johan utökat sitt utbud på ett sådant sätt att han kunde också ge en samhällsbaserade produkter samt överklassen av varor som de var vana att i sitt hemland.

Sågar förde stort välstånd i regionen och regionens utveckling var livlig. Johan "Wintterin" att spendera det sena 1800-talet, men slutade handlarens verksamhet, men det fortsatte till sin son. Finland blir mer välmående, industrialisering av 1900-talet "Wintterin" bröderna utökat sina återförsäljare verksamheten fortsätter basera auktion, vilket de vidare i generationer, bildade relationer, antikviteter och numismatik -auttaen som finska, ryska och EU-samlare hitta den "pärla", och andra intressanta föremål.

Inspirerad av historien vi vill hjälpa människor att hitta sina drömmar och att genomföra sin dröm.