Fin Kauppahuone oy:n huutokauppasäännöt ja ehdot

Virheviesti

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor funktiossa require_once() (rivi 3308 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor funktiossa require_once() (rivi 113 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Warning: Illegal string offset 'subject' funktiossa menu_block_split_block_view() (rivi 179 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/sites/all/modules/menu_block_split/menu_block_split.module).
  • Warning: Cannot assign an empty string to a string offset funktiossa menu_block_split_block_view() (rivi 179 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/sites/all/modules/menu_block_split/menu_block_split.module).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls funktiossa menu_set_active_trail() (rivi 2404 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/includes/menu.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'content' funktiossa menu_block_split_block_view() (rivi 180 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/sites/all/modules/menu_block_split/menu_block_split.module).
  • Warning: Illegal string offset 'subject' funktiossa menu_block_split_block_view() (rivi 197 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/sites/all/modules/menu_block_split/menu_block_split.module).
  • Warning: Illegal string offset 'content' funktiossa menu_block_split_block_view() (rivi 198 tiedostossa /home/finmani/public_html/drupal/sites/all/modules/menu_block_split/menu_block_split.module).

Fin Kauppahuone Oy (myöhemmin FKH) järjestämät huutokaupat ovat vapaaehtoisia ja julkisia. Fin Kauppahuone Oy toimii huudon tehneen (ostajan) ja kohteen omistavan myyntiin jättäjän (myyjän) välissä järjestämissään huutokaupoissa.

Huutokauppoihin osallistumisoikeus on kaikilla rekisteröityneillä jotka FKH:n hallitus hyväksyy.  Rekisteröityminen on tehtävä kotisivuillamme www.finkauppahuone.fi  ja tai puolituntia ennen huutokaupan alkua huutokauppa paikalla. FKH:lla on harkintansa mukaan oikeus olla hyväksymättä ostajaa huutokauppaan. Esimerkiksi aiempien osto / myyntitapahtumien epäselvä tilanne / maksurästit voivat rajoittaa oikeutta osallistua. Osallistumisoikeuden käsittelyä nopeuttaa suositukset FKH:n tuntemilta saadut suositukset. Lisäksi voidaan vaatia henkilöllisyyden todistamista virallisella asiakirjalla.

Rekisteröidyttyään ostaja voi tehdä tarjouksia kohteisiin salissa, verkkohuutokaupassa, sähköpostilla ja kirjallisesti jolloin ostaja jättäessään tarjouksen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Poikkeus tapauksissa voi tarjouksen tehdä myös puhelimitse, mikäli tästä on etukäteen sovittu. Ostaja (tarjouksentekijä) rekisteröitymisellään hyväksyy säännöt itseään sitoviksi.

Ostaja (tarjouksentekijä) toimii huutokaupassa omaan lukuunsa ja vastaa huudoistaan. Poikkeukset edellä mainitusta on sovittava ennen huutokauppaa huutokaupanhoitajan kanssa.

Huutokaupanhoitajalla on oikeus oman harkintansa mukaan hylätä tarjoukset, joita hän pitää syystä tai toisesta epäselvinä tai epävarmoina.

Tarjoukset tulee antaa lyhyesti ja selkeästi kohdenumero / euromäärä minimikorotukset huomioiden. Mikäli tarjous on korotusasteikon väliin oleva summa, pudotetaan se alimpaan lukuun. Tarjousten on oltava huutokaupanhoitajalla verkkosivuilla / huutokauppaluettelossa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kirjalliset toimeksiannot suoritetaan ilman eri veloitusta.

FKH ei vastaa mikäli kirjallinen toimeksianto jää hoitamatta, sähkö-, kirjepostin toimimattomuuden ja tai oli syy hoitamattomuuteen mikä tahansa.

Huutokauppa etenee minimikorotustaulukon mukaan ja poikkeustapauksissa meklarin esittämin korotuksin. Alle huutokauppaluettelossa ilmoitetun minimihinnan ei kohdetta myydä. Käytämme yleisesti käytössä olevia määriteltyjä minimikorotuksia, jotka on julkaistu painetussa huutokauppaluetteloissa ja kotisivuillamme. Meklari voi harkintansa mukaan poiketa niistä ylöspäin. Kirjallisissa tarjouksissa on ehdottomasti noudatettava minimikorotusasteikkoa.

Kohteen voittaa korkeimman tarjouksen tehnyt (toiseksi korkein tarjous lisättynä minimikorotuksella) Mikäli kirjallinen ja salissa tehty tarjous ovat yhtä korkeat, voittaa kirjallinen tarjous ja kirjallisista tarjouksista voittaa aiemmin saapunut. Salihuudot on lunastettava heti huutokaupan jälkeen käteisellä, ellei etukäteen ole muuta sovittu. Verkkohuutokaupassa / Kirjallisen tarjouksen kohteen ostaja on velvollinen suorittamaan maksun 7 päivän kuluessa laskun saatuaan. Kohteiden lisäksi laskussa peritään kaikki toimitukseen liittyvät kulut, posti-, pakkaus-, vakuutukset, käsittelymaksut sekä mahdolliset tulli- ja muut maksut vastaanottopaikkakunnalle jonka ostaja on valinnut. Lähetys tapahtuu laskunmaksun jälkeen.

Ostajalle lisätään vasarahintaan huutomaksu, joka sisältää arvonlisäveron. Huutomaksun suuruus on +12,4 % vasarahintaan. Mahdollisista huutomaksun muutoksista ilmoitetaan aina ennen tarjousten jättö ajan alkua.

Mikäli syntyy epäselvyyttä, kuka on tarjouksen voittaja, uusii meklari viimeisen huudon. Tarjousten suhteen syntyneet erimielisyydet ratkaisee viimekädessä huutokaupanhoitaja huutokaupan jälkeen.

Huutokaupanhoitajalla on poikkeustapauksissa oikeus poistaa tai muuttaa kohteiden myyntijärjestystä luettelossa ilmoitetusta sekä tarvittaessa yhdistellä kohteita, mikäli tilanne muutoin huutokaupan etenemisen kannalta on oleellisen tärkeää. Kohde voidaan myös poistaa huutokaupasta jos kohteen kuvaus tai on muuta oletettavaa epäselvyyttä, omistuksessa havaitaan olevan epäselvä tai mikäli poistamiseen on muu pakottava syy (force majeure).

Omistusoikeus kohteeseen siirtyy vasta maksun tultua kokonaisuudessaan suoritetuksi ostajalta myyjälle FKH:n toimiessa vain välittäjänä. Mikäli voittohuudon tekijä ei maksa ostamaansa kohdetta määräajassa, lisätään korkolain mukainen viivästyskorko. Huutokaupan järjestäjä FKH pidättää oikeuden vaatia myös perimis-, säilytys- ja muut lisäkustannukset. Mikäli maksua ei lainkaan suoriteta määrätyssä ajassa, menettää ostaja oikeutensa kohteeseen. Jos jostain syystä esimerkiksi vilpillisellä lupauksella on kohde ehditty luovuttaa ostajalle, on hänen se heti palautettava. FKH voi laittaa kyseisen kohteen uuteen huutokauppaan, jolloin maksamatta jättänyt ostaja vastaa mahdollisesti saamatta jäävästä alkuperäisen kauppahinnan osasta em. kuluineen ja viivästyskorkoineen. Hänellä ei sen sijaan ole oikeutta lisähintaan, jonka kohde mahdollisesti tuottaa.

Huutokauppaa käydään kauppalain 19 §:n mukaisesti "sellaisena kuin se on". On ostajan velvollisuudessa tarkastaa aina huolellisesti ostamansa kohteet, eikä hänellä näin ole oikeutta kaupan purkuun. Ainoastaan sellaiset virheet käsitellään, joka kauppalain 19 ja 20 §§:n nojalla oikeuttaisi siihen. Kirjallisella ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos kauppalain 19 §:n ehdot täyttyvät. Näissä FKH:n vastuu ostajalle rajoittuu vasarahinnan ja huutomaksun palauttamiseen. Kohteet on arvioitettu tai arvioitu FKH:n toimesta asiantuntemuksen omaavilla tahoilla. FKH ei myöskään vastaa kuntoluokituksesta johtuvista näkemyseroista tai huutokauppaluettelossa mahdollisesti olevista virheistä.

Mahdolliset valitukset huutokauppaan liittyen on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa huutokaupasta. Kirjallisen ostajan valitusaika katsotaan alkavan siitä hetkestä jolloin hän on kohteen vastaanottanut tai kohteen lähetyksestä on kulunut neljätoista (14) päivää.Valitusta sellaisen kohteen kuntoluokituksesta, jossa on kaksi tai useampi esine, ei oteta käsiteltäväksi.

Huutokauppaan otetuista kohteista otettujen valokuvien käyttöoikeus kuvaajasta riippumatta on FKH:lla. Mahdolliset kuvien käytön rajoitukset on sovittava kohdetta jätettäessä.

Huutokauppoja koskeviin erimielisyyksiin sekä tapauksiin, joista ei ole mainintaa yllä olevissa ehdoissa toisin määrätty, sovelletaan kauppalakia. Asioista joista ei päästä neuvottelutulokseen käsitellään Joensuun käräjäoikeudessa. FKH:lla on oikeus nostaa kanne myös vastapuolen kotipaikan oikeudessa.

Mikäli näiden sääntöjen ja ehtojen kielikäännösten suhteen syntyy epäselvyyttä siitä, mitä on tarkoitettu, on suomenkielinen versio ratkaiseva.

Fin Kauppahuone Oy:n hallitus
FI24764355