Meidän tarinamme alkaa

Tarina alkaa Viipurista vuoden 1812 tienoilla, jolloin alue liitettiin "Wanhana Suomena" takaisin muuhun Suomeen. Tällöin syntyi veljeksistä vanhin, Johan Winter. Johan kulkeutui ajan saatossa kauppiaaksi Kotkaan. Norjalaisten perustaessa sinne sahan, laajensi Johan tarjontaansa siten, että hän pystyi tarjoamaan myös tälle yhteisölle perustuotteita sekä yläluokkaista tavaraa mihin he olivat kotimaassaan tottuneet.

Sahat toivat suurta vaurautta alueelle ja alueen kehitys oli vauhdikasta. Johan "Wintterin" poismeno 1800-luvun loppupuolella ei kuitenkaan lopettanut kauppiaan liiketoimintaa vaan sitä jatkoivat hänen poikansa. Suomen vaurastuessa teollistumisen myötä 1900-luvulla "Wintterin" veljekset laajensivat kauppiastoimintaa edelleen perustaen huutokauppakamarin, josta he välittivät sukupolvien ajan muodostuneiden suhteiden avulla antiikkia sekä numismatiikkaa -auttaen niin suomalaisia, venäläisiä kuin eurooppalaisiakin keräilijöitä löytämään "helmen" sekä muita mielenkiintoisia kohteita.

Tarinan innoittamina haluamme auttaa ihmisiä löytämään unelmansa sekä toteuttamaan haaveensa.